Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2012

cometodrink
14:56
 

Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, ze warto było czekać.

— Maciej Stuhr w filmie "Listy do M."
Reposted fromwarkocz warkocz viaunusual unusual
cometodrink
14:56
nie rozumiem. nie znam go. nie widuję. zakochałam się. wariuję.
Reposted fromexpensivedreams expensivedreams viaunusual unusual
cometodrink
14:56
- dlaczego się peszysz?
- bo nikt na mnie nigdy tak długo nie patrzył.
— wieczorami. (pomiędzy Tobą a mną.)
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaunusual unusual
cometodrink
14:55
Reposted fromshit-happens shit-happens viablondine blondine
cometodrink
14:54
cometodrink
14:54
Reposted fromtwice twice
cometodrink
14:53
0698 3318 500
Reposted fromszopkowa szopkowa viaSayid Sayid
cometodrink
14:52
Reposted fromragis ragis viaSayid Sayid
cometodrink
14:52
9033 a6a0
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viaSayid Sayid
cometodrink
14:52
Reposted fromtwice twice viaSayid Sayid
cometodrink
14:52
8385 4390 500
Reposted fromrokotoko rokotoko viaSayid Sayid
cometodrink
14:52

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
14:52
7794 88dd
Reposted fromanks anks viaSayid Sayid
cometodrink
14:52
2257 4e5d 500
Reposted fromhalucine halucine viaSayid Sayid
cometodrink
14:51
8472 6aef
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaSayid Sayid
cometodrink
14:51
3007 63bd
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viaSayid Sayid
cometodrink
14:51
Reposted fromheavygunner heavygunner viaSayid Sayid
cometodrink
14:51
9861 ccd0
Reposted fromhidingtonight hidingtonight viaSayid Sayid
cometodrink
14:51
Reposted fromshit-happens shit-happens viaSayid Sayid
cometodrink
14:51
4642 6be0
Reposted frommariet mariet viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl